Τερσανάς

(2013)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
70 x 100

Recitativo

(2002)
50 x 40 cm