Άτιτλο

(1998)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 

Sailing*

(2019)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
50 x 70 cm