Παληά Θαλασσινή Σελήνη Μου

(2008)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
100 x 100 cm

Παλιά, Κίτρινα Πρωινά III

(2015)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
70 x 120 cm