Τα Ροζ Αγκάθια της Ανδρου

(2008)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
60 x 80 cm

Αυγή

(2015)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
50 x 70